<div align="center"> <h1>SKR Iwierzyce</h1> <h3>Pozarolniczej działalność usługowo-produkcyjna. Zakład Usługowo-Produkcyjny w Iwierzycach zatrudniający średnio 35 pracowników produkcyjnych, posiadający powierzchnię produkcyjną ponad 1200m2, wyposażony w maszyny i urządzenia do produkcji mechanicznej. J</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.toczyto.pl" rel="nofollow">http://www.toczyto.pl</a></p> </div>